Duniya Vijay | ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಹಾಗು ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು (2007-2023) | Duniya Vijay Hit And Flop Movies

duniya vijay hit and flop movies

Duniya Vijay | ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಹಾಗು ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು (2007-2023) | Duniya Vijay Hit And Flop Movies ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್(Duniya Vijay) ರವರು 1974 ಜನವರಿ 20ರಂದು ಜನಸಿದರು. ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇ ಬಿ ಆರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಆದರೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಅಥವಾ ಕರಿಯ ಎಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಜೀವನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. … Read more