ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ ಮುದುಕ – ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ – ಮುದುಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು

The old man who knocked on the door in the middle of the night - Do you know what happened when the door was opened - What did the old man do?

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ.

Leave a Reply