ಕನ್ನಡದ ನಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಗಳಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ.?

ಅಭಿನವ ಶಾರದೆ ಜಯಂತಿ, ಇವರ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕಮಲಾ ಕುಮಾರಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿತು ನಂತರ ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಜಯಂತಿ ಯವರು. ಡಾ.ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 45 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 500 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಜಯಂತಿಯವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಿಹೋದ ನಟರಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರದಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಪ್ರದಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ … Read more